3 tips til stedmødre – af skilsmissecoach Line Strandvik

3 tips til stemødre

Jeg har jobbet som skilsmissecoach i noen år nå, og ser at mannen lett kan komme på bak hæla i forhold til sin ekskone, noe som gjør det vanskelig for hans nye kjæreste å eksistere i den nye familiedynamikken. Jeg har lyst til å dele med deg mine beste tips til hvordan du overlever som stemor.

Tips 1 – Bevar din integritet

Vi kvinner kan ha en tendens til å jenke oss for å slippe andre frem. Når vi trer inn i en familie som kjæresten til en mann med barn, ønsker vi selvsagt at alle skal ha det bra. Vi kan derfor være litt for villige til å ofre våre egne behov til fordel for øvrige familiemedlemmer. Vi tror vi må sette andres behov foran våre egne for at den nye familien skal fungere, men dette gjør bare vondt verre. For hva skjer når vi undertrykker våre behov? Det vi ikke uttrykker bevisst, uttrykkes ubevisst. Vi blir sure, slitne, gretne, klagete og deprimerte. Følelser kan ikke undertrykkes, det er som å trykke på en ballong, det bare tyter ut andre steder. For at familien skal fungere optimalt, må alles behov bli ivaretatt, også stemorens. Kjeden er ikke sterkere enn det svakeste ledd, og hvis ett familiemedlem ikke har det bra, går det ut over de andre.

Det er mange som tror det ikke er mulig å dekke alles behov i en slik sammenbrakt familie, men det skyldes at vi ser skilsmisser som noe unaturlig. Vi tror det er vanskelig og da blir det vanskelig. Vi har en del gamle forestillinger om hvordan familielivet bør være, men disse forestillingen er ikke nødvendigvis sanne. De er basert på gamle erfaringer, men er ikke nødvendigvis gyldige i dag. Erfaringer kan virkelig stå i veien for at vi ser verden som den er nå, og det er grunnen til at barn lærer og tilpasser seg raskere enn voksne. De vet ikke hvordan det skal være, og aksepterer det som er, uten å kjempe imot (som vi voksne kan ha en tendens til).

Det finnes ingen regler for hvordan vi skal leve sammen som mennesker, andre enn de reglene vi lager selv. Det er ikke mer naturlig å leve sammen som kjernefamilie enn å leve sammen som sammenbrakt familie. Det er i realiteten våre tanker om at sistnevnte er unaturlig, som skaper problemene og ikke familiekonstellasjonen som sådan.

Kan det bli gnisninger når familier splittes opp og fusjonerer med andre? Absolutt, men spørsmålet er om det er problemer eller er utfordringer det er meningen vi skal vokse på og lære av? Vi ser nemlig med helt andre øyne på situasjonen når familien får et nytt biologisk søsken, da forventer vi av de eldre barna at de skal vokse av seg sjalusien. Ingen barn har vel fått en valgmulighet om de ønsker å beholde sitt nye søsken eller ikke? Det er foreldrenes avgjørelse, det er ikke barnas avgjørelse. Barna må bare forholde seg til det nye familiemedlemmet, og vi voksne forstår også at det er vår oppgave å gi oppmerksomhet til alle barna slik at alles behov blir ivaretatt. Vi vet at de har godt av å venne seg til å dele oppmerksomheten med og samarbeide med andre. Barna går ikke alltid først heller, parforholdet må også pleies ellers kan familien gå i oppløsning.

Kjeden er virkelig ikke sterkere enn det svakeste ledd. Vi vet det om kjernefamilier, men er vi like bevisst om det i sammenbrakte familier? Det er i prinsippet like enkelt å bringe steforeldre og stesøsken inn i familien. Vi må være innstilt på at alles behov skal dekkes, og tro på at det er mulig. Hvis vi ikke tror det er mulig, ser vi heller ikke etter løsninger.

En ubevisst mekanisme som undergraver samspillet, som har røtter i gamle tradisjoner, er at vi tror morsrollen gir oss økt verdi som menneske. Det stemmer ikke. Vi er like verdifulle om vi har barn eller ikke. Den biologiske moren trumfer altså ikke stemoren, begge er likeverdige. Vi stemødre må lytte til våre følelser, tørre å ta plass og ikke gå på kompromiss med oss selv.

Tips 2 – Lag spilleregler

Hvis vi er helt innforstått med at alle er like viktige i en familie, blir det neste skrittet å lage spilleregler som sørger for at alles behov faktisk blir ivaretatt. Vi må bli enige om hva vi kan forvente av hverandre.

Vi kan sammenligne det med å drive en organisasjon som har et formål, medlemmer, roller, ansvar, myndighet, prosedyrer og instruksjoner. Det tar alltid litt tid å bli enige om alle disse spillereglene, og det kan være intense forhandlinger for å skape konsensus om dem, men når de er på plass, blir det lettere å samarbeide. Enhver organisasjon har skriftlige retningslinjer som medlemmene må forholde seg til og følge. Ledere skal sikre at spillereglene er kommunisert og forstått av alle som skal følge dem.

For at familiedynamikken skal fungere, lønner det seg å tenke på samme måte. Vi må avklare hvilke forventninger vi har, hvilke behov vi har og forhandle regler som ivaretar alles behov. Det er ikke så lett å lage spilleregler fra starten av, men vi kan la reglene vokse frem i takt med at vi blir bedre kjent med hverandre. Hvis det oppstår gnisninger, bør vi snakke ut om det etterpå, når følelsene har lagt seg og vi kan tenke konstruktivt: Hvilke to behov krasjet her? Hvordan kan vi sørge for at det ikke gjentar seg? Hvordan vil vi håndtere det neste gang en tilsvarende situasjon oppstår?

Det kan være vanskelig å forstå at det er nødvendig med så mange regler i en familie, men i forretningslivet er det en kjent sak at det er svært nødvendig for å sikre produktiviteten. Ettersom stemningen mellom ekspartnere ofte blir enda mer anspent når de får nye kjærester, er det ikke mye goodwill å gå på. Da blir faste rammer enda viktigere. Mannen skal forhandle spilleregler både med sin ekskone og sin kjæreste, slik at samspillet fungerer i alle ledd. Stemorens rolle er å forholde seg til mannen og forme den nye familien med han.

Tips 3 – La mannen ta sitt ansvar

Noen menn “outsourcer” omsorgen for sine barn til sin nye kjæreste, men det funker sjelden bra. For det første ønsker barna først og fremst kontakt med sin far og ikke stemoren. For det andre har stemoren ikke formell myndighet over barna. Hvis det oppstår problemer, er det faren som skal forhandle med sin ekskone. Det er nok best å holde fingrene fra fatet og forvente at mannen tar omsorgen for sine barn. Hvis stemoren ser at barna ikke har det bra, fordi enten moren eller faren gjør noe hun er uenig i, kan hun ikke bare bryte inn og gjøre det hun mener er best for barna. Det er bedre hun tar en prat med faren om det hun opplever, og hører hva han mener. Han kan gå i forsvar når han konfronteres med at han ikke oppdrar barna godt nok, og da er det viktig å være bevisst om hvem som har foreldremyndighet og hvem som ikke har det. Stemødre bør respektere at faren gjør det på sin måte. Det er alltid fint å snakke om ting, og hvis han tar stemorens gode tips til seg, er det bra, men hvis han ikke gjør det, er det bedre å la han gjøre som han vil.

Dette tipset må ikke forveksles med at stemoren skal sette sine behov til side. Hvis måten han forholder seg til sine barn skader henne eller hennes barn, skal hun selvsagt si ifra og forhandle med han. Forutsetningen er igjen at hun føler seg berettiget til et godt liv, og at hun tror på gode løsninger. Da kan de komme frem til nye spilleregler til det beste for fellesskapet.

Det finnes stemødre som overtar mannes rolle, og som faktisk samarbeider med ekskonen på hans vegne, og hvis det funker for dem, er det jo bare bra. Men jeg tror vi har større sjanse for å lykkes med familieprosjektet hvis vi forholder oss til formelle ansvarslinjer, det vil si at hver og en tar sitt ansvar og ikke blander seg inn i andres domene. Stemoren har vi ansvar for sine biologiske barn, sitt kjærlighetsforhold og sist men ikke minst: sin psykiske og fysiske helse. Vi må stole på at fedre er like gode foreldre som mødre, og la de vokse med oppgaven. Skilsmisser bidrar til likestilling på hjemmebane.

Avslutningsvis vil jeg gjenta og understreke at det er like naturlig å leve i en sammenbrakt familie som en kjernefamilie, og at problemene vi opplever er utfordringer vi skal lære av og vokse på.

Hvis du ønsker min hjelp til å finne din plass i den nye familien, er du velkommen til å skrive til meg her.

Line Strandvik

Leave a Reply

Your email address will not be published.