Føler du dig også alene?

“Man indretter jo sit liv efter dem.
(Biomor) føler, hun har ret til at gøre, hvad der passer hende, når det passer hende. Det, synes jeg, er vildt frustrerende.
Altså, det har jeg det SÅ svært ved. At jeg ALDRIG, aldrig er den styrende del af det punkt i mit liv. Jeg kan aldrig bestemme noget eller sige fra over for hende, fordi det er jo ikke mig, der siger fra. Det er jo min kæreste, der siger fra over for hende eller…
Når de er færdige med at skændes, så får jeg dommen, eller hvad man kan sige, og så er det jo sådan, det bliver.
Altså, jeg føler helt klart, at jeg har mindre værdi i den her familie eller i den her rolle.
Selvom jeg bor sammen og smører madpakker og vasker tøj og whatever, jeg har….det er ikke engang den samme værdi som en morrolle, fordi den er jeg slet ikke interesseret i.
Han har en mor, og han har en far. Jeg prøver ikke at tage nogens rolle, men det er mere at blive anerkendt som et ligeværdigt medlem af den her familie.
Og det bliver jeg ikke. Jeg sidder heller ikke med til bordet, når de snakker ferier og fødselsdage, skoleting og alt muligt…
(…)
Det er ligesom om, at han har to kærester eller to forhold.
Jeg føler mig nedprioriteret i forhold til hende. Og det har han rigtig svært ved at forstå, fordi der er intet følelsesmæssigt imellem dem. Så han kan ikke forstå det, når jeg siger det til ham, men det er den der følelse af værdi eller af at være ligeværdig medlem eller partner i det her, der mangler.”

I ovenstående citat fortæller Marie om et problem, som mange stedmødre oplever. Nemlig det at stå uden for beslutningsprocesserne og ikke at kunne bestemme i sit eget hjem. Det er noget, mange stedmødre oplever, men i de enkelte familier bliver det behandlet som om, det handler om, at stedmoren er jaloux, kontrollerende eller herskesyg. Det bliver gjort til stedmorens individuelle problem frem for et forhold, der vedrører livet i den sammenbragte familie.
Faren har samfundets opbakning til, at der skal være samarbejde mellem forældrene, og Marie/stedmoren står alene med følelsen af ikke at være en ligeværdig partner i deres parforhold og familieliv, fordi hun bliver udelukket fra beslutningsprocessen.

Kan du genkende Maries situation? Den der følelse af at være mindre vigtig, fordi beslutningerne bliver truffet af far og Biomor?
Ovenstående er et lille udklip af bogen Stedmoderskab, som behandler nogle af de svære tabuiserede emner vedrørende det sammenbragte liv, bl.a. følelsen af at miste status som ligeværdig partner, fordi man bliver udelukket fra beslutningsprocesserne.

Mange stedmødre vender det indad og føler sig forkerte og ensomme, men de er ikke forkerte, og de er ikke alene om deres oplevelser og følelser. Du er ikke forkert, og du er ikke alene!

Du oplever det bare sådan, fordi vi samfundsmæssigt ikke har øje for, hvordan vi inkluderer stedforældre og de nye familiekonstellationer, der efterhånden er kommet for at blive.
Derfor fortsætter vi med retningslinjer, regler og lovgivning, der ekskluderer stedforældrene – uden øje for de konsekvenser det har for både stedforældre og familieliv.

Hvis du vil læse mere og blive klogere på, hvorfor du reager, som du gør, og hvilke mønstre og mekanismer, der er på spil, kan du købe bogen her, og du kan også låne den på mange af landets biblioteker.
Du kan også læse eller genlæse bloggernes posts og blive mindet om, at du ikke er alene.

Held og lykke med det sammenbragte!
Dorte

Leave a Reply

Your email address will not be published.