Mors dag

Wikipedia beskriver, hvordan mors dag opstod i 1872 med henblik på at ære mødres arbejde. Nogle mener, at dagen er et kommercielt amerikansk påfund, mens andre har taget dagen til sig som en anledning til netop at prise morens arbejde i familien.

På søndag er det mors dag, hvor nogle af os fejrer moren og hendes arbejde i familien, men hvad består morens arbejde egentlig af?

Dette er naturligvis forskelligt fra familie til familie, men i mange år har det traditionelt været således, at morens arbejde bestod af rengøring, madlavning og generel husholding samt børneopdragelse og -omsorg, mens farens arbejde bestod af at tjene penge til forsørgelse af familien samt de hårde fysiske opgaver som græsslåning, reparationer mv.

I takt med at kvinder kom på arbejdsmarkedet og begyndte at tjene penge på (næsten) lige fod med mændene, har fordelingen af arbejdet forskudt sig lidt, således at mændene i et eller andet omfang også deltager i de huslige pligter. Det er dog stadig i høj grad den traditionelle kønsopdelte arbejdsfordeling, de fleste familier benytter sig af.

De nævnte opgaver hører ikke bare til det at være mor, men til det at være kvinde. Det kan man se ved, at fordelingen af opgaver er det samme, selv når parret ikke har fået børn. Det er derfor ofte disse opgaver en stedmor påtager sig/bliver tildelt i de sammenbragte familier.

Men hvad nu hvis kvinden ikke er moren i familien? Eller kun er mor til sine egne børn? Skal hun så fejres på mors dag, da det jo er morens arbejde, vi priser? Er det faren, der er far til børn, som kvinden ikke er mor til, der skal sørge for, at hun bliver fejret? Eller skal han fokusere på moren til sine egne børn? Og er han forpligtet til at hjælpe kvindens børn med at fejre moren?

Forvirrende? Ja, for nogle er mors dag årsag til forvirring, frustrationer og sårede følelser. Det kan være hårdt at se en anden kvinde blive fejret for det arbejde, man selv har udført, eller at opleve hvordan ingen anerkender det store stykke arbejde, man lægger i familielivet.

Brug dette indslag som udgangspunkt til en forventningsafstemning om, hvordan I kunne ønsker jer at tilbringe mors dag, så I kan nyde den i fællesskab i stedet for at bruge den på frustrationer og diskussioner.

Er mors dag kun til moren? I så tilfælde hvis mor? Og hvem er forpligtet til at sørge for at fejre, hvilken mor? Fejrer vi hende, vi bor med? Eller hende, der har født os? Ønsker mor/stedmor overhovedet at blive fejret? Og af hvem?

Glædelig mors dag (på søndag) til alle slags mødre!

Leave a Reply

Your email address will not be published.