Jens Østervang Jensen

Cand. merc. Teamleder for Kontraktstyring, Banedanmark.

 

Socials